Millenium - překladové slovníky

Ceník slovníku

Ceny jednotlivých modulů slovníků Millennium 8

Moduly BASIC, STANDARD, BUSINESS, TECHNOLOGY a PROFESSIONAL včetně výslovnosti jsou distribuovány na jediném DVD. Slovníky jsou funkční po dobu 30 dní od první instalace a po této době je nutné vložit odblokovací klíč, který zákazník obdrží po zaplacení. Slovník BASIC je zdarma bez hesla. Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH 21 %. Uvedené ceny jsou vždy za jeden jazyk.

BASIC  na požádání zašleme zdarma                                                                                  

DVD 2014 - počty výrazů

AČ/ČA slovník       -  124 153
NČ/ČN slovník      -   
79 810
FČ/ČF  slovník      - 
118 950
RČ/ČR slovník       - 
121 397


Obsahuje všeobecné slovníky základní  (AČ, NČ, FČ, RČ), které jsou free. Určeno pro běžné uživatele, studenty a začátečníky. Je vhodný pro překlady obecných textů.


STANDARD  550 Kč s DPH / 1 jazyk                                                                                                                   

počty výrazů:

AČ/ČA slovník       -  792 685
NČ/ČN slovník      - 
532 180
FČ/ČF slovník       - 
454 105
RČ/ČR slovník       -  306 826
ŠČ/ČŠ slovník       -  
421 029


Obsahuje všeobecné slovníky základní + rozšířené, konverzační fráze, idiomy, přísloví, slovní spojení. Kromě toho také mnoho výrazů zasahujících do oblasti technické a ekonomické. Určeno pro běžné uživatele, studenty, začátečníky a najde uplatnění i pro překladatele. Je vhodný pro překlady obecných textů, svým popisným rozsahem zasahuje často i do odborných oblastí.
 

BUSINESS,  (francouzština) 2 900 Kč                                                                                                                


FČ/ČF slovník  - 681 793 výrazů


Obsahuje modul BASIC + STANDARD + všechny obory obchodní, finanční a právní. Určeno pro všechny pokročilé uživatele, obchodníky, manažery, studenty vysokých škol, překladatele, technické pracovníky a další. 


TECHNOLOGY,  (angličtina, němčina) 2 900 Kč / 1 jazyk                                                                               

AČ/ČA slovník  - 1 549 526 výrazů
NČ/ČN  slovník - 1 062 163 výrazůObsahuje modul BASIC + STANDARD + všechny obory technické. Určeno pro všechny pokročilé uživatele, manažery, studenty vysokých škol, překladatele, technické pracovníky a další.

Je vhodný zejména pro překlady odborných technických textů z oblastí:
technika obecně, strojírenství, metalurgie, stavebnictví, elektrotechnika, energetika, vodohospodářství, textil, automobily, obuv, obalová technika, rafinérie, jaderná technika, čerpadla, turbíny, plechy, stavebnictví, architektura, motorizmus, byty a bytová výstavba, běžné zkratky, speciální zkratky, idiomy, fráze a konverzace, matematika, fyzika, polygrafie, silnice a železnice, počítačové zkratky, počítače a internet, informatika, výpočetní technika a další


PROFESSIONAL 2004 (verze MILLENNIUM 7) 3 900 Kč s DPH / 1 jazyk

počty výrazů:

AČ/ČA slovník - 1 906 787  hesel
NČ/ČN slovník - 1 153 917 hesel
FČ/ČF slovník -     717 777   hesel
RČ/ČR slovník -    735 000  hesel
ŠČ/ČŠ slovník -     421 029  heselPROFESSIONAL   2014   (verze MILLENNIUM 8)    6 900 Kč s DPH / 1 jazyk                                   

počty výrazů:

AČ/ČA slovník   - 2 314 391, (+ 407 604 hesel)
NČ/ČN slovník  - 1 679 421, (+ 468 581 hesel)
FČ/ČF slovník  -    778 500, (+    60 731 hesel)      3 900 Kč s DPHA-N-Č PROFESSIONAL   2017  (upgrade pro MILLENNIUM 8 PROFESSIONAL)      3630 Kč s DPH 

počty výrazů:

ANČ/ČAN slovník   - 3 004 009, (+ 689 616 hesel)

NAČ/ČNA slovník   - 2 369 037


Nový odborný Velký anglicko-německo-český slovník MILLENNIUM 8 PROFESSIONAL již v prodeji od 15.04.2017. Je opravdu vynikající. Výrazy, které nenajdete v češtině (výjimečně), najdete téměř jistě v němčině. Slovník PROFESSIONAL je rozšířený o  689 616 hesel v angličtině - němčině. Celkový počet výrazů je 3 004 009. Samozřejmostí je vypínání němčiny, resp. samostatné hledání v pouze v němčině. Jeho cena je pro majitele stávající licence angličtina PROFESSIONAL 3630 Kč. V našem slovníku jde především o odborné výrazy, vazby, přísloví a idiomy. A ty, na rozdíl od jiných slovníků, v Millenniu jsou. Velký A-N-Č slovník - MILLENNIUM 8 PROFESSIONAL 2017 je obrovským pomocníkem pro překladatele ovládající oba jazyky.


Všechny slovníky jsou určeny pro profesně zaměřené uživatele, manažery, právníky a především pro profesionální překladatele a tlumočníky. Jsou vhodné k překladu všech druhů textů, od obecných až po vysoce odborné. Disponují největší databází odborných výrazů.  Zastoupené oblasti: vše z modulů BASIC, STANDARD, BUSINESS a TECHNOLOGY + ekonomie, účetnictví, právo, obchod, finance, chemie, lékařská terminologie, farmacie, veterina, biologie, zoologie, všechny obory techniky, dřevozpracovatelství, myslivost a rybářství, botanika, zoologie, geologie, zeměpis, pedagogika, psychologie, kultura a umění, pojišťovnictví, požárnictví, letectví, americká angličtina, vojenský slovník, vojenské zkratky a další. V Millenniu 8 přibylo mnoho výrazů z oborů : strojírenství, právo, obchodní výrazy, ekonomie, životní prostředí, astronomie ustálené vazby, přirovnání, frazeologfie, obecné výrazy.

Upgrade Millennium 8 z verze 7 (A, N PROFESSIONAL 2014) 3 000,- Kč s DPH                    

                                                     (F PROFESSIONAL 2014) 1 000,- Kč s DPH (nová databáze, + 60 731 výrazů)

Fyzickým osobám dáváme 3 licence (2x notebook, stolní PC). Multilicenční slevy platí také pro hromadné objednávky více zákazníků a platí pro stejné jazykové kombinace. Slevy nelze slučovat.       

  2 licence   -30%      

  5 licencí    -40% 

10 licencí    -50%

POZNÁMKY

AČ/ČA - odborný překladový anglicko český a česko anglický slovník ANČ/ČAN - odborný překladový anglicko česko německý a česko anglicko německý slovník NČ/ČN - odborný překladový německo český a česko německý slovník

FČ/ČF -  odborný překladový francouzsko český a česko francouzský slovník

RČ/ČR - odborný překladový rusko český a česko ruský slovník

ŠČ/ČŠ - všeobecný překladový španělsko český a česko španělský slovník

poslední update software 8.0.0.3 je stažení ZDARMA z ovládacího panelu MILLENNIA a pro němčinu je nutný

změna ceny je vyhrazena, DVD posíláme po objednání placené verze

zpět


  českýwebservis